Váš košík je prázdný

Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.plynop.cz, jehož provozovatelem je obchodní společnost PLYNOP s.r.o., se sídlem Hodonínská 12, 696 21 Prušánky, IČO: 29208351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 65773.

 

Kontaktní údaje
Email: info@plynop.cz

Tel.: 734 757 171

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

 


Objednávka a kupní smlouva

 

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

 

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Nákup je realizován až po řádném odeslání objednávky do systému prodávajícího.

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa provozovny.

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky.

 

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.plynop.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré osobní údaje uvedené kupujícím při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.

 

 

Zrušení objednávky

 

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.
Pokud zruší objednávku prodávající zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží). V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Pokud zruší objednávku kupující musí tak učitnit před expedicí zboží.

V případě, že zboží již bylo vyexpedováno, postupuje se následovně:

Nepřevezme nebo nevyzvedne-li si zákazník již vyexpedovanou objednávku a ta následně bude vrácena zpět odesíláteli ( prodejci ) bude po zákazníkovy následně vymáháno proplacení veškerých nákladů spojených s odesláním zásilky.

Nebude-li zásilka převzata nebo vyzvednuta za probíhající akce poštovné zdarma, bude zákazníkovi dodatečně naúčtováno poštovné dle aktuálního platného ceníku zvoleného dopravce.

 

 

Platební podmínky a doprava

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží, které jsou uváděny včetně DPH a to bez nákladů na doručení zboží. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky po jejím přijetí (na e-mail kupujícího).

Kupující má možnost platby v hotovsti při osobním převzetí, dále dobírkou či bankovním převodem.

 

Přepravu a předání zboží pro naší firmu zajišťují smluvní společnosti, nejsme tedy schopni zcela ovlivnit kvalitu těchto služeb. Prosíme Vás proto, aby jste si ve vlastním zájmu zboží před podpisem dokladu o převzetí nejprve důkladně zkontrolovali. V případě zjevného porušení obalu nebo jiných podezření možného poškození zboží uvnitř obalu, vše popište do předávacího protokolu a kopii si uschovejte.

Na pozdější reklamace vzniklé přepravou nebo chybnou manipulací při přepravě, není možno bez zápisu brát zřetel.

 

Objednané zboží je možné v rámci ČR odebrat také formou osobního odběru na adrese provozovny (156 Na Rynku, Moravská Nová Ves).

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

 

Odstoupení od kupní smlouvy - Žádost o vystavení dobropisu

 

 

Záruční podmínky a reklamace

 

Poskytujeme záruku na zboží v délce 24 měsíců, popř. jinou délku záruky u výrobků s odlišnou záruční dobou.

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem ( obchodní podmínky ) a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

 


Ochrana osobních údajů

 

Řídíme se novelizací zákona o ochraně osobních údajů a informací tzv GDPR. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky a zasílání obchodních sdělení. Uzavřením kupní smlouvy kupující SOUHLASÍ se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků využíváme pouze pro vnitřní účely, neposkytuje je třetím osobám. Výjimku však představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

 

 

Ostatní ujednání

 

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tato služba se vztahuje pouze na území České a Slovenské republiky.

Plynop s.r.o. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18.března 2018.

 

Dokumenty ke stažení:

Odstoupení od smlouvy

Žádost o dobropis

Copyright © 2020 PLYNOP s.r.o. Všechna práva vyhrazena.